Wegenis- en rioleringsontwerp

"SWBO BVBA" is sinds meer dan 30 jaar gespecialiseerd in het ontwerpen van wegen- en rioleringswerken. Onze opdrachtgevers zijn gemeente- en provinciebesturen, intercommunales, Aquafin NV, VMM, en private verkavelaars.
De studies strekken zich uit over een breed gebied, gaande van eenvoudige parkings en voetpaden tot het volledig ontwerp van doorgangswegen en afvalwatercollectoren. Tot deze laatste horen ook ondergrondse pompstations, overstortconstructies, wachtbekkens, enz.

Voor de opmaak van deze studies kan "SWBO BVBA" een beroep doen op een twintigtal bouwkundigen, tekenaars, ingenieurs, landmeters.

Ons actieterrein ligt in een straal van 30 km rond Dendermonde, waar onze kantoren gevestigd zijn.