Bodemonderzoeken en analyses

"SWBO BVBA" is in het kader van het VLAREBO (Vlaams reglement voor bodemsanering) erkend door de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij als bodemsaneringdeskundige type 2. Dit laat ons toe enerzijds om oriŽnterende en beschrijvende bodemonderzoeken op te maken, en anderzijds om saneringsontwerpen op te stellen en op te volgen.

Deze onderzoeken zijn door de invoegetreding van het VLAREBO verplicht geworden bij elke overdracht van risicogronden.

"SWBO BVBA" hanteert competitieve prijzen voor de opmaak van deze onderzoeken, en maakt u vrijblijvend een prijsofferte voor elk bodemonderzoek.PRIJSOFFERTE
Om u een correcte prijsofferte te kunnen bieden hebben wij van u volgende info nodig.

Adres van het te onderzoeken terrein;
Oppervlakte van het te onderzoeken terrein (eventueel kadastrale legger);
Aard van de activiteiten die erop plaats gevonden hebben (bv. benzinestation met carrosseriebedrijf);
Eventueel een plannetje met aanduiding van de verschillende risicolocaties (ondergrondse tanks, opslag van metalen, hoogspanningscabine, ...);
Aanduiding van de verhardingen op het terrein;
Uw naam en telefoonnummer voor eventueel bijkomende informatie.

Van zodra wij van u deze informatie bekomen hebben, maken wij u een vrijblijvende en duidelijke offerte. U kunt ons uiteraard altijd contacteren om meer uitleg, of om de noodzaak van een bodemonderzoek na te gaan.

Onze activiteiten van bodemonderzoek en bodemanalyses zijn ook van toepassing voor de voorafgaande analyse van af te voeren gronden bij belangrijke vouwwerken. Ook hier zal "SWBO" u, mits een minimum aan informatie, een duidelijke en competitieve offerte bezorgen, en desgevallend, een correcte en snelle uitvoering.